Nazywam się Mariola Szałapska. Jestem dyplomowaną nauczycielką matematyki w szkole podstawowej oraz instruktorem rozwoju osobowości i poprawy pamięci.
Interesują mnie dzieci, ich psychika i zachowania. Uczę je nie tylko matematyki, ale również dobrych zachowań, optymistycznego podejścia do życia, koncentracji, rozwijania swoich uzdolnień oraz pozytywnego i logicznego myślenia. Przekazuję im również moją wiedzę z zakresu doskonalenia umysłu i kinezjologii edukacyjnej.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej.
Początkowo pracowałam w Biurze Projektów Branży Uzdrowiskowej "Balneoproject" we Wrocławiu.
Gdy przeprowadziłam się do Kłodzka rozpoczęłam pracę w szkole.
Ukończyłam wtedy Studium Pedagogiczne, a następnie Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie matematyki i informatyki.
Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum.

Od 7 lat organizuję wieloetapowe konkursy matematyczne na poziomie szkolnym i powiatowym.

Za najwyższą wartość w życiu uważam miłość i bezinteresowną przyjaźń drugiego człowieka, za największy swój sukces - rodzinę: wspaniałego męża i dwie córki.


Na zdjęciu: starsza córka Magda, mąż Leszek i młodsza córka Natalia